Πάτωμα κυψέλης

Πάτωμα κυψέλης τύπου Langstrogh (χωρίς πλαίσια). Από ξυλεία Ά διαλογής, στοκαρισμένο και πλαναρισμένο.

Προϊόντα Honeybox