Γονοφωλιά (χωρίς πλαίσια)

Εμβρυοθάλαμος – γονοφωλιά (χωρίς πλαίσια). Από ξυλεία Ά διαλογής με χερούλια σε κάθε πλευρά. Στοκαρισμένη και πλαναρισμένη.

Τον χειμώνα, αφού κατεβάσουμε τα πατώματα στα περισσότερα μελίσσια μας, είναι απαραίτητη η γονοφωλιά καθώς η βασίλισσα δεν μπορεί πλέον να γεννά πουθενά αλλού πέρα απο τον εμβρυοθάλαμο.

Προϊόντα Honeybox